Polyamid mit Stahlkern - Serie V20KS
Polyamid mit Stahlkern - Serie V20KS

Polyamid mit verzinktem Stahlkern - Serie V20KS ZN
Polyamid mit verzinktem Stahlkern - Serie V20KS ZN

Polyamid zweiteilig ohne Kern - Serie V20K
Polyamid zweiteilig ohne Kern - Serie V20K

PA+Glasfaser-einteilig-Serie V20MK
PA+Glasfaser-einteilig-Serie V20MK

für Achtecke - Serie V20K
für Achtecke - Serie V20K