Polyamid mit Stahlkern - Serie V30KS
Polyamid mit Stahlkern - Serie V30KS

Polyamid mit Stahlkern glanzverzinkt - Serie V30KS ZN
Polyamid mit Stahlkern glanzverzinkt - Serie V30KS ZN

schwarz mit Edelstahlkern - Serie V30KS V2A
schwarz mit Edelstahlkern - Serie V30KS V2A

Polyamid zweiteilig ohne Kern - Serie V30K
Polyamid zweiteilig ohne Kern - Serie V30K